Nabídka služeb v oblasti nedestruktivního zkoušení materiálů

Služby:

Zkoušky se dají uplatňovat v oborech:

  • Kontrola svarů
  • Kontrola základního materiálů - plechů, výkovků, vývalků a ostatních tvářených materiálů a polotovarů.
  • Kontrola odlitků.
  • Kontrola tloušťky stěn tlakových a uskladňovacích nádob, potrubí, ocelových konstrukcí, stožárů, korozní úbytky a podobně.
  • Prověření kvality provedení plátování a návarů.
  • Podklady pro revize strojních součástí jako jsou rotory turbin, hřídele, ocelové konstrukce, součásti dopravních prostředků
  • Podklady pro revize zařízení pro chemický průmysl, energetiku, teplárny, rafinerie
  • Revize objektů pro skladování závadných látek autorizovanou osobou dle požadavků „Vodního zákona“


TECHNOTEST s.r.o., Pod Strání 14, 678 01 Blansko
Tel: 608 888 478, Fax: 516 411 713, E-mail: